FAQ – LFC Biodigester

Deze pagina bevat sommige van veelgestelde vragen over de LFC biodigester. Om een complete lijst van FAQs te ontvangen, vul het formulier onderaan de pagina in en één van onze medewerkers zal binnenkort contact met u opnemen.

Nee, de LFC biodigester mixt het nieuwe en oude bio-afval met de Powerenzymen (micro-organismen). Het bio-afval wordt verteerd en wordt voornamelijk water, CO2 en hitte. Als het bio-afval gehakt of vermalen zou worden, zouden kleine deeltjes onverteerd eten in de afvoerstroom komen. De motor in de LFC biodigester functioneert alleen door het afval te mixen of ‘roeren’. Verder draait de motor slechts een kwart van de tijd, waardoor het energiegebruik zo laag mogelijk blijft.

Nee, u kunt op elk gewenst moment bio-afval toevoegen.. De machine verteert het afval constant.

Nee. Het verteren is een aeroob proces (dat wil zeggen met het gebruik van zuurstof). Dit is eenzelfde proces als bladeren die in de open lucht, zoals in het bos, worden verteerd. Het bos stinkt immers ook niet. De LFC biodigester gebruikt een soortgelijk proces, alleen dan sterk versneld.

Dat hangt ervan af. Als u alleen afval toevoegt van de bereiding van groenten en fruit, zoals swill, dan kan wat er uit de LFC biodigester komt gebruikt worden om land te irrigeren. De overgebleven vloeistof is rijk in voedingsstoffen, net zoals als u het bio-afval op een meer traditionele manier had verwerkt. Dan kan het overblijfsel een prima bio-meststof zijn. Als u bio-afval toevoegt dat vlees, vetten, olieën of kruiden zoals zout en peper bevat, kan het zijn dat het overblijfsel niet geschrikt is voor besmeting. Dit zou u moeten testen met het specifieke eindproduct dat u uit de machine verkrijgt. Als u meer informatie hierover wilt, zie het Power Knot gebruiksadvies hierover.

There are load cells mounted on each corner of the LFC biodigester. These weigh the total weight of the LFC biodigester. On installation the software calibrates itself so it knows the empty weight. From there, the software knows how much is in the LFC biodigester and how much is added each time.

Er zijn krachtopnemers aan elke hoek van de LFC biodigester gemonteerd. Deze wegen het totale gewicht van de LFC biodigester. Wanneer de machine wordt geïnstalleerd calibreren deze krachtopnemers het leeggewicht. Daarna weet de software precies hoeveel er in de LFC biodigester zit en hoeveel er elke keer wordt toegevoegd.

U kunt op elk moment de hoeveelheid bio-afval dat er per uur, dag, week, maand of jaar is toegevoegd en verwerkt. Dat wordt door de LFC biodigester omgerekend, zodat het kan rapporteren hoeveel CO2-equivalent er van de stort is geweken.

Weigh the waste every day and make a record of it. Alternatively, weigh the waste food on Saturday, Monday, and Wednesday if you can’t weigh it every day for a week. Take an average. Also, the capacity of a machine is based on the duration of your working day. If you add the same amount of waste food at regular intervals over an 18 hour day you will need a smaller machine than if you dispose of the same amount of waste food over an eight hour day.

Weeg hoeveel bio-afval u per dag produceert. Als dat niet elke dag lukt, weeg het dan op zaterdag, maandag en woensdag en gebruik een gemiddelde. De capiciteit van de machine is ook afhankelijk van de duur van uw werkdag. Als u een hoeveelheid bio-afval toevoegt verspreidt over 18 uur, hebt u bijvoorbeeld een kleinere machine nodig dan wanneer u dezelfde hoeveelheid toe zou voegen in acht uur tijd.

Met het touchscreen kunt u alle data over de instelling, controle, de gebruiksdata, statistieken en meldingen bekijken. Gegevens over de hoeveelheid bio-afval zijn beschikbaar in nummers of in grafieken.

De LFC biodigester heeft een ethernetpoort. Deze kan u aan uw LAN verbinden. Wanneer de biodigester verbonden is, kan de LFC biodigester uw data over de Cloud server versturen.

You can use any device that has a browser (such as Safari, Firefox, or Chrome). This means you can use any mobile phone, any tablet, or any PC. This encompasses, for example, a device that can be running Apple iOS, Google Android, Microsoft Windows, or Linux.

U kunt welk apparaat dan ook gebruiken dat een internetbrowser heeft (bijvoorbeeld Safari, Firefox of Chrome). Dat betekent dat u elke mobiele telefoon, tablet of computer kan gebruiken. Verschillende besturingssystemen zijn ondersteund, zoals Apple iOS, Google Android, Microsoft Windows of Linux.

Wanneer bio-afval naar de stort wordt gestuurd, raakt het begraven onder de grond en verteerd het anaerobisch (zonder zuurstof), wat het verandert in bijvoorbeeld methaan (CH4) en andere gassen. Daarom stinkt de vuilnisbelt. Methaan is 72 keer zo slecht voor de atmosfeer als koofstoldioxide (CO2). Om deze reden hebben veel gebieden al restricties of verbodengeplaatst op het dumpen van bio-afval op de afvalstortplaats. Wanneer het bio-afval echter in de LFC biodigester wordt verteerd, produceert het CO2, wat een natuurlijk onderdeel is van de koolstofkringloop. In andere woorden, het is uiteindelijk koolstofneutraal. Zo bespaart u niet alleen geld, maar vermindert u ook uw CO2-voetafdruk.

Nee. Door de aerobe vertering (met zuurstof) komt er geen methaan vrij. De zuurstof bindt met de koolstof-atomen en vormt CO2 en water.

Nee. De vertering gebruikt op een natuurlijke manier door het gebruik van micro-organismen. Micro-organismen zijn overal om ons heen en zijn verantwoordelijk voor het verteren van allerlei soorten afval. We hebben een speciale mix van micro-organismen (Powerenzymen) die dit verteringsproces versnellen voor het meeste bio-afval. Het meeste bio-afval kan binnen 24 uur worden verteerd. 

De LFC biodigesters zijn ontworpen en onwikkeld door Power Knot in Silicon Valley. Power Knot is de eigenaar van al het intellectueel eigendom (IP) en alle patenten.

Oranje Nassaulaan 3
3708 GA, Zeist
Nederland

KvK-nummer: 32111831
Rekeningnummer:
NLG 81 ABNA 04280783 38
Powered by: VoorZ Products
Vestigingsnr.: 000016324552

Scroll to Top